onsdag 10 februari 2010

Nätverket jobbar för Torslandas framtid

Då och då publiceras det i GP insändare som argumenterar för att Torslanda ska stanna kvar i Göteborgs kommun. Senast lördagen den 6/2 fanns en skrivning av Hasse Andreasson.

Argumenten emot en egen kommun spretar väldigt, men av den debatt som skett på insändarsidan så kan det kort konstateras att oavsett hur Nätverket för Torslandas framtid agerar så uppfattas de ändå som provocerande och påträngande av den lilla skara motståndare till egen kommun som skickar insändare efter insändare. De är tydligen för få för att driva en egentlig kampanj, men deras budskap går inte att ta miste på.

Motståndarna till egen kommun tycker att det är riktigt att Torslanda får minst pengar per barn i förskola och skola och vill ha det så även i fortsättningen (Stadskansliets sammanställningar för 2008). De vill heller inte ha mer inflytande över bygg-och planfrågor, utan är nöjda med hur Göteborg sköter detta åt torslandaborna. Vidare är de inte intresserade av att verkligt kunna påverka utbyggnaden av äldreomsorg, sim-och ishall, ungdomens hus eller andra offentliga investeringar. Kanske tycker man till och med att sammanslagningen av Torslanda och Biskopsgården är ett klockrent beslut?!

Delar man dessa åsikter ska man vara negativ till Torslanda som egen kommun.

Gör man inte det, är man välkommen i rörelsen för en förändring.

Bengt Welin
Nätverket för Torslandas framtid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar