tisdag 16 februari 2010

Svar på ett antal insändare om nätverket för Torslandas framtid, senaste artikeln i GP-6/2

Det finns några i Torslanda som inte tycker om att Nätverket för Torslandas framtid nyttjar sin rättighet och den demokratiska rättigheten att ge för Torslandaborna chansen att återskapa kommunen.

Något som ibland anförs emot kommunbildningen är storleken. Sedan indelningslagens införande 1979, har det återbildats 13 nya kommuner i riket. Värt att notera är att de fyra yngsta kommunerna har betydligt färre invånare än Torslanda skulle få:

Knivsta bildad 2003: 12000 st
Nykvarn bildad 1999: 8000 st
Lekeberg bildad 1995: 7000 st
Bollebygd bildad 1995: 7800 st

Gemensamt för alla dessa 13 kommuner är att de för medborgarna ville skapa en närhet till besluten för att kunna känna delaktighet och påverkan, det vi vanligen sammanfattar som närdemokrati.

När avståndet mellan medborgare och politiker ökar, minskar engagemanget i samhället, vilket är ganska enkelt att förstå. För den som vill ha mer fakta, finns det en doktorsavhandling som behandlar ämnet.

Det är tyvärr inte alla partier som uppskattar eller har förmåga att ta vara på medborgarnas engagemang och synpunkter. Engagemanget för Torslanda kommun har startats utanför de etablerade partierna. Det politiska etablissemanget skyr ofta dock initiativ underifrån. Föräldrar engagerade för barnomsorg och skola är en möjlighet för förändring, och inte en belastning.

Samhället i stort måste hitta nya former att ta vara på engagerade medborgare, här finns jordmån för kommande politiker, nya idéer och lösningar.

Nätverket pekar på fem punkter varför vi skall bli en egen kommun:
  • Alla kommunala frågor avgörs i Torslanda av människor med ett stort engagemang för bygden.
  • Vi får en kommunal ekonomi som kan anpassas till torslandabornas behov.
  • Prioriteringar inom barnomsorg, skola och äldreomsorg baseras på våra behov i Torslanda.
  • Vi får lokalt förankrad stadsplanering avseende bl.a. boende, fritid, rekreation, handel och näringsliv.
  • Vi får infytande genom politiker valda av och ansvariga inför oss torslandabor.
Återbildande av Torslanda kommun är inget högriskprojekt det finns redan 13 kommuner som har gjort denna resa framgångsrikt. Kammarkollegiet håller nu på utreda om vi med 24000 invånare kan klara oss på egen hand och hur Göteborg påverkas av att de blir av med ca 5% av invånarna

Denna utredning skall vara klar den 26-feb. Motsvarande utredningar har också genomförts för ”de 13”. Att notera att Kammarkollegiet även avrått från delning i vissa fall (exempel?)

att Torslanda blir den invånarmässigt största kommun som återskapats, och den minsta del av moderkommunen som bryter sig loss!

Det finns många ”NEJ generaler” i de 13 återskapade kommunerna som har fått uppleva att deras befarade farhågor var överdrivna. Mer om detta...

Leif Andersson och Anders Wilson
Två i nätverket för Torslandas framtid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar