fredag 2 juli 2010

Opinionsundersökning i Torslanda om egen kommun

Nu genomförs en opinionsundersökning i Torslanda om inställningen till egen kommun.

Undersökningen genomförs av DEMOSKOP på uppdrag av Nätverket för Torslandas Framtid.

Torslandabornas inställning i frågan är en av de avgörande faktorerna i ett kommande regeringsbeslut.

För att Torslanda kommun skall kunna bildas måste den nya kommunen bli bärkraftig vilket har utretts på uppdrag av Kammarkollegiet. Därutöver skall regeringen väga Göteborgs skäl mot delning mot fördelarna för Torslandaborna.

Torslandabornas inställning till en egen kommun är den viktiga pusselbit som saknats för ett regeringsbeslut.

Även för för oss i Nätverket är givetvis torslandabornas inställning avgörande inför den avslutande hanteringen.

Vi har mött torslandaborna de senaste månaderna och vi är övertygade om att stödet är orubbat starkt för egen kommun. En opinionsundersökning behövs för att det inte skall råda någon tvekan på torslandabornas inställning idag.

Vid folkomröstningen 1998 var en överväldigande majoritet av torslandaborna, 65%, för egen kommun.

En opinionsundersökning genomförd av ett mycket välrenomerat företag borgar för att resultatet blir ett underlag för regeringens beslut.

Resultatet kommer att presenteras måndagen den 5 juli.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar